Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Zawiadomienie

Opatów dn. 17.03.2022r.

PS.72.2.3.10.2023


Z A W I A D O M I E N I E
o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
dotyczące złożonych wniosków o refundację podatku VAT

Zgodnie z art. 36, art. 49 § 2, 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022. poz. 2000 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 18, art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.) w związku z Upoważnieniem Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 20.01.2023r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań z zakresu ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbierania oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną, weryfikacji wniosków, ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu o którym mowa w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku w sprawach wszczętych od 20 lutego 2023 o przyznanie refundacji podatku VAT - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

z a w i a d a m i a, że

nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie.

Wypłata dodatku stanowiącego refundację podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie Opatów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Świętokrzyskiego.
Gmina Opatów złożyła zapotrzebowanie na środki jw. w wyznaczonym przez wojewodę terminie. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.