Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Informacja dotycząca PO PŻ

Menu dla: Informacja dotycząca PO PŻ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATOWIE
W TERMINIE

OD 11.12.2019 DO 20.12.2019 r.
WYDAJE SKIEROWANIA

OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PO UPŁYWIE W/W TERMINU SKIEROWANIA NIE BĘDĄ WYDAWANE