Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (opiekuńcze, pielęgniarskie, rehabilitacyjne) są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób z zaburzeniami psychicznymi, które z racji wieku, przewlekłej choroby czy ograniczonej sprawności fizycznej nie są w stanie samodzielnie zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala ich zakres, okres, a także wysokość odpłatności za usługi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób dorosłych i dzieci w zakresie:

 1. uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia m.in.
  a) interwencji i pomocy w życiu w rodzinie,
  b) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
  c) pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi,
  d) wspierania i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 2. pielęgnacji – jako wspierania leczenia,
 3. rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 4. pomocy mieszkaniowej.
 5. zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych

 
Pełny koszt 1 godziny usług ustalany jest corocznie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189; poz. 1598). Rozporządzenie jw. określa także kwalifikacje osób mogących świadczyć usługi specjalistyczne.