Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Informacje PO PŻ

Artykuły

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 I N F O R M A C J A wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie kwalifikuje osoby najbardziej potrzebujące na kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) Podprogram 2021 plus, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
  Zgodnie z przepisami jw. kwalifikowanie osób uprawnionych do pomocy należy do ośrodków pomocy społecznej (z wyjątkiem osób bezdomnych, które mogą być kwalifikowane przez inne organizacje).
  Pomocą obejmowane są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.) do których należą m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, migranci i inne mieszczące się w katalogu dysfunkcji określonych w art. jw.
  Ponadto do pomocy uprawnia bezwzględne spełnienie 220% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.:
  - 1.707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
  - 1.320,00 zł. dla osoby w rodzinie.
  Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria ustawowe mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka, który po ustaleniu uprawnień wyda skierowanie do korzystania z pomocy żywnościowej.

  Wnioski w sprawie jw. są przyjmowane w godzinach pracy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie tj:
  poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 9.00 oraz 13.00 - 15.00.
  Nadmienia się że tut. Ośrodek nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem „Nasze Kobylany”, które wzorem lat ubiegłych będzie dystrybutorem żywności na terenie miasta i gminy Opatów. Możliwe jest wydanie skierowania do innych instytucji zajmujących się dystrybucją żywności w ramach w/w programu po wcześniejszym ustaleniu zasad współpracy.

  Oprac. M. Ciepiela

  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 I N F O R M A C J A
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 I N F O R M A C J A

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie kwalifikuje osoby najbardziej potrzebujące na kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) Podprogram 2021, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
  Zgodnie z przepisami jw. kwalifikowanie osób uprawnionych do pomocy należy do ośrodków pomocy społecznej (z wyjątkiem osób bezdomnych, które mogą być kwalifikowane przez inne organizacje).
  Pomocą obejmowane są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.) do których należą m.in. bezdomność, niepełnosprawność, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) i inne mieszczące się w katalogu dysfunkcji określonych w art. jw.
  Ponadto do pomocy uprawnia bezwzględne spełnienie 220% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.:
  - 1.542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
  - 1.161,60 zł. dla osoby w rodzinie.
  Nadmienia się że od 01.01.2022 wzrasta kryterium dochodowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i w związku z tym 220% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej wynosić będzie tj.:
  - 1.707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
  - 1.320,00 zł. dla osoby w rodzinie.
  Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria ustawowe mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka (również telefonicznie), który po ustaleniu uprawnień wyda skierowanie do korzystania z pomocy żywnościowej.
  Wnioski w sprawie jw. są przyjmowane w godzinach pracy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie tj:
  poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 9.00 oraz 13.00 - 15.00.
  Nadmienia się że tut. Ośrodek nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem „Nasze Kobylany”, które wzorem lat ubiegłych będzie dystrybutorem żywności na terenie miasta i gminy Opatów. Możliwe jest wydanie skierowania do innych instytucji zajmujących się dystrybucją żywności w ramach w/w programu po wcześniejszym ustaleniu zasad współpracy.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 I N F O R M A C J A
 • Zmiana wysokości kryterium w PO PŻ

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje że z dniem 26.11.2020 r.

  obowiązuje nowa wysokość kryterium dochodowego dot. skierowań uprawniających do otrzymania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020.

  Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza 220 % kryterium obowiązującego w ustawie o pomocy społecznej tj.

  - 1.542,20 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  - 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Czytaj Więcej o: Zmiana wysokości kryterium w PO PŻ