Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Informacje

Artykuły

 • Zawiadomienie wyróżnione

  Opatów dn. 17.03.2022r.

  PS.72.2.3.10.2023


  Z A W I A D O M I E N I E
  o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
  dotyczące złożonych wniosków o refundację podatku VAT

  Zgodnie z art. 36, art. 49 § 2, 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022. poz. 2000 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 18, art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.) w związku z Upoważnieniem Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 20.01.2023r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań z zakresu ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbierania oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną, weryfikacji wniosków, ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu o którym mowa w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku w sprawach wszczętych od 20 lutego 2023 o przyznanie refundacji podatku VAT - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

  z a w i a d a m i a, że

  nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie.

  Wypłata dodatku stanowiącego refundację podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie Opatów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Świętokrzyskiego.
  Gmina Opatów złożyła zapotrzebowanie na środki jw. w wyznaczonym przez wojewodę terminie. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

  Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
  1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).
  2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
  Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

  Czytaj Więcej o: Zawiadomienie
 • Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

  Ministerstwa Sprawiedliwości opracowało informator na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, od 2022 r. rozpoczęło dodatkowy projekt tworzenia punktów specjalistycznych. Przeznaczone są one dla osób mających określone potrzeby, w tym punkt, w którym udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy (przede wszystkim wobec kobiet i dzieci) czy punkt specjalizujący się w prawie rodzinnym. Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość
  z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.
  Lista tych punktów pojawi się na specjalnej zakładce na stronie internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne.

  Czytaj Więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja