Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Programy rządowe

Logo: flaga Polski i godło Polski

Artykuły

 • Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

  Logo Ministrestwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinęło pół roku realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu pomocą objętych jest obecnie 7 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Opatów z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (5 osoby) i w stopniu umiarkowanym (2 osoby). W okresie od stycznia br. do czerwca br. asystent zrealizował 1044 godziny pracy w środowiskach. W ramach swoich obowiązków świadczył pomoc w:
  - wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca
  (np. kościół, cmentarz, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe itp.);
  - wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  - zakupach, przy udziale uczestnika Programu,
  - załatwieniu spraw urzędowych;
  - pomocy w domowych pracach porządkowych,
  - pomocy w czynnościach samoobsługowych, toalecie, dbałości o odzież itp.
  - wyjściach na spacer.
  Na realizację zadania wydatkowano dotychczas kwotę 30 206,06 zł. pochodzącą w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych dla Gminy na realizację Programu Resortowego. Praca asystenta w środowiskach oceniana jest bardzo pozytywnie. Ośrodek odbiera bardzo pochlebne opinie od uczestników programu. Asystent cieszy się zaufaniem oraz wielką sympatią podopiecznych. Pomoc realizowana będzie do końca 2022r.

  Czytaj Więcej o: Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 • Podpisanie umowy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

  PlakatW dniu 17 lutego 2022r. odbyło się podpisanie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Podpisania umowy dokonali Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Grzegorz Gajewski przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak Skarbnika Gminy.

  W ramach programu zaplanowano objęcie pomocą 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Gmina otrzyma środki na realizację zadania w łącznej wysokości 68.142,12 zł., zgodnie ze złożonym wnioskiem i potrzebami
  w tym zakresie. Powyższe środki pokryją koszt zatrudnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program realizowany będzie do końca 2022r.

  Czytaj Więcej o: Podpisanie umowy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 • Środki dla Gminy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

  Wniosek Gminy Opatów/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie został pozytywnie rozstrzygnięty w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.
  Z programu gmina otrzymała środki w kwocie 68.142,12 zł., w ramach których zostanie zatrudniony asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Pomoc zostanie udzielona dla 7 osób niepełnosprawnych: 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 osób
  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

  Czytaj Więcej o: Środki dla Gminy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022