Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Programy rządowe

Logo: flaga Polski i godło Polski

Artykuły

 • Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów w 2023

  Logo programu Wspieraj senioraKorpus Wsparcia Seniorów
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało wsparcie dla niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia seniorów. Kontynuowana będzie pomoc w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów zainicjowana w 2020r. i realizowana w latach 2021-2022. Przewidziano na ten cel w 2023r. dla podmiotów wdrażających zadania kwotę 50 mln. zł.
  Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
  Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce, która podejmie zadania na rzecz seniorów w oparciu o przyjęty do realizacji program osłonowy. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitego zadania.
  Realizacja programu, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
  1. Celem I modułu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie. W jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  2. Celem II modułu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na „odległość”. Środki w ramach II modułu mogą być przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek zakupionych w ramach programu realizowanego w 2022r. oraz zakup w 2023 r. usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.
  Seniorzy decydujący się na skorzystanie z pomocy określonej w programie, zgłaszają się przez ogólnopolska infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

  Czytaj Więcej o: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów w 2023
 • „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  Gmina Opatów wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
  W ramach programu przewidziana jest pomoc dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem programu jest udzielanie doraźnej pomocy opiekunom osób niepełnosprawnych, co przełoży się na możliwość odpoczynku, zadbania o własne zdrowie, higienę psychiczną, podejmowania innych, poza opieką, aktywności niezbędnych dla życia rodzinnego
  Pomoc zostanie skierowana do opiekunów, których podopieczni wykazują największy poziom niezaradności, gdzie stwierdzono długi okres sprawowania opieki nad chorym oraz brak jest zaplecza wspierającego we własnym, bliskim otoczeniu. Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w miejscu zamieszkania opiekunów i ich podopiecznych. Pierwszorazowo realizator Programu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie planuje objęcie wsparciem 3 opiekunów sprawujących opiekę na 3 osobami niesamodzielnymi.
  Ośrodek zaprasza do zgłaszania się osób niepełnosprawnych, chętnych do skorzystania z w/w pomocy.

  Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 • Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

     Gmina Opatów wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborze wniosków.
     W ramach programu przewidziana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
     Trzyletnie doświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie w realizacji tej formy wsparcia dowodzi, że osoby z niepełnosprawnością są bardziej aktywne i samodzielne życiowo, zaangażowane w wydarzenia społeczne, kulturalne, uczestniczą w życiu rodzinnym, utrzymują systematyczność leczenia. Wobec zainteresowania pomocą asystenta Gmina zaplanowała zwiększenie liczby osób objętych wsparciem oraz zatrudnienie drugiego asystenta. Docelowo Ośrodek planuje objęcie opieką 12 osób z niepełnosprawnością.
     W związku ze zwiększeniem liczby osób, którym będzie można przyznać asystenta osobistego Ośrodek zaprasza do zgłaszania się osób niepełnosprawnych, chętnych do skorzystania z w/w pomocy.

   

  Czytaj Więcej o: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023