Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Programy rządowe

Logo: flaga Polski i godło Polski

Artykuły

 • Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gmina Opatów będzie ubiegała się o przyznanie środków na realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
  Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie prowadzi wstępne rozeznanie
  w zakresie zapotrzebowania na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na 2024r. .
  Osoby niepełnosprawne legitymujące się:
  - orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczeniami równorzędnymi wymienionymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  - oraz dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ) mogę zgłaszać do tut. Ośrodka, w terminie do 8 września 2023r., chęć uzyskania pomocy asystenta w 2024r.
  Zgłoszenia należy dokonać przy pomocy udostępnionej Kart zgłoszenia stanowiącej załącznik do Programu jw.
  Ośrodek dokona analizy złożonych Kart pod kątem spełniania wymogów Programu oraz stanu zdrowia osób zgłaszających się i zakresu potrzeby wsparcia w codziennych czynnościach i życiu społecznym.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wyróżnione

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra.
  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  Adresatami Programu są:
  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.
  Gmina ma czas na złożenie wniosku o środki na realizację Programu do dnia
  15 września 2023 r.
  Aplikowanie o środki będzie odbywało się za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Realizacja usług opiekuna „opieki wytchnieniowej”.

  Mija pół roku realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. finansowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu z pomocy korzysta 3 opiekunów osób niesamodzielnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gminy Opatów. Pomoc realizowana jest elastycznie, w zależności od zgłaszanych potrzeb, a całkowity, roczny wymiar godzin do dyspozycji dla opiekuna to 240 godzin. W okresie od lutego do czerwca br. opiekunka zrealizowała 297 godziny pracy w środowiskach. Czas, w którym opiekunka troszczy się o osoby niepełnosprawne członkowie rodzin mogą wykorzystać dowolnie. Jest to wytchnienie od codziennych powinności wynikających z opieki, zadbanie o swoje zdrowie lub dopełnianie innych obowiązków wymagających wyjścia z domu, odwiedzenia instytucji czy placówek medycznych.
  Na realizację zadania wydatkowano dotychczas kwotę 12 926,16zł. pochodzącą w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych dla Gminy na realizację Programu. Pierwsze informacje zwrotne ze środowisk opiekunów korzystających ze wsparcia są bardzo pochlebne. Program z całą pewnością spełnia swoje zadanie, a opiekunka świadcząca pomoc stała się ważnym elementem życia rodzinnego w środowiskach. Pomoc realizowana będzie do końca 2023r.

  Czytaj Więcej o: Realizacja usług opiekuna „opieki wytchnieniowej”.