Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Programy rządowe

Logo: flaga Polski i godło Polski

Artykuły

 • Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

  Logo MRPiPSOśrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizuje resortowy Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany
  w ramach środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w łącznej wysokości 97 461,00zł. W ramach programu pomocą objętych jest obecnie 6 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Opatów z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (4 osoby) i w stopniu umiarkowanym (2 osoby). W okresie od marca do czerwca br. asystent zrealizował 307 godzin pracy w środowiskach. Usługi asystenta odbierane są bardzo pozytywnie. W szczególności polegają one na pomocy w:
  - wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne itp.);
  - wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  - zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  - załatwieniu spraw urzędowych;
  - nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  - korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
  Pomoc realizowana będzie do końca 2021r.

  Czytaj Więcej o: Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 • Środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 przyznane dla Gminy Opatów

  W dniu 13 maja 2021r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Podpisania umowy dokonali Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Grzegorz Gajewski przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak Skarbnika Gminy.
  W ramach programu zaplanowano objęcie pomocą 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Gmina otrzyma środki na realizację zadania w łącznej wysokości 97 461,00zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem i potrzebami w tym zakresie. Pomoc osobom niepełnosprawnym w środowiskach jest już świadczona. Program realizowany będzie do końca 2021r.

  Plakat promocyjny

  Czytaj Więcej o: Środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 przyznane dla Gminy Opatów
 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

  Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejOśrodek Pomocy Społecznej w Opatowie przystąpił do realizacji Programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu przewidziana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Usługi asystenta mają przyczynić się do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia, zaangażowania się w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.

  Ośrodek planuje objęcie opieką asystenta 7 osób z niepełnosprawnością.
  Czas przewidziany na pomoc dla jednej osoby będzie ustalony adekwatnie do potrzeb.
  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy w:
  - wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  - wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  - zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  - załatwieniu spraw urzędowych;
  - nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  - korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

  Zapraszamy osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia asystenta do zgłaszania zapotrzebowania na tego typu usługi w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, telefonicznie 15 8682648, 15 8681303-304 lub mailowo ops.opatow@pro.onet.pl Warunkiem jest złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Pomoc skierowana będzie do środowisk, które nie są objęte innymi formami wsparcia wynikającymi z Programów rządowych i/lub ustawy o pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Osoby nie zakwalifikowane do pomocy w pierwszej kolejności będą umieszczone na liście osób oczekujących.
  Okres realizacji Programu obejmie okres od marca do grudnia 2021r.

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021