Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Dodatek gazowy

Zwrot podatku VAT/ dodatek gazowy

Dodatek do gazu lub dodatek gazowy to nic innego jak zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do 21 grudnia 2022 r.

W ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot 23 proc. VAT-u za gaz mogą wnioskować gospodarstwa domowe, w których:
1. podstawowe źródło ogrzewania w domu jest zasilane gazem. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.
2. piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).
3. gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego – analogicznie jak w przypadku dodatku osłonowego.

Refundacja kosztów poniesionych na podatek VAT w rachunkach, czyli dodatek gazowy w 2023 roku przysługuje przy dochodzie na osobę nieprzekraczającym:
2100 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;
1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku gazowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2021, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek – w przypadku wniosku o dodatek gazowy złożonego do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2022, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek – w przypadku wniosku o dodatek gazowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku.

Zwrot VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

Do wniosku o dodatek gazowy trzeba załączyć następujące dokumenty:
• kopię faktury potwierdzającej zakup gazu,
• dowód opłacenia faktury.
Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.
Wniosek o zwrot podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie:
• do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
• po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.