Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Opieka 75+

Logo: flaga Polski i godło Polski

Artykuły

 • Program Opieka 75+ edycja 2024

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Programu Opieka 75+.
  Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.
  Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Ma również na względzie poprawę jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  Program adresowany jest do gmin do 60 tysięcy mieszkańców.
  Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:
  1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;
  2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

  Link do strony ministerstwa
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2024

  Czytaj Więcej o: Program Opieka 75+ edycja 2024
 • Gmina złożyła sprawozdanie z realizacji Programu „Opieka 75+” za 2023 rok

  Gmina Opatów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizowała Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” w 2023 roku, którego celem była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.
  W 2023r. w ramach Programu objęto pomocą w postaci usług opiekuńczych 14 osób; 12 osób w ramach kontynuacji usług z 2022r. oraz 2 nowe osoby. Usługi świadczone były przez dwie opiekunki zatrudnione w tut. Ośrodku. Zostało zrealizowanych 2.144 godzin usług.
  Całkowity koszt zadania wyniósł 49.012,80zł., przy czym Gmina uzyskała dofinansowanie
  w wysokości 29.281,00zł.

  Czytaj Więcej o: Gmina złożyła sprawozdanie z realizacji Programu „Opieka 75+” za 2023 rok
 • Realizacja Programu rządowego „Opieka 75+”

  Logo Programu Opieka 75+Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”
  Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które realizują program uzyskują finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina Opatów pozyskuje środki z Programu od 2018r.
  W 2022r. koszt realizacji zadania wyniósł 19 335,75zł., a objętych Programem było
  16 osób w wieku powyżej 75 roku życia. Liczba ta stale rośnie, w 2021r. było to 12 osób. Środki z budżetu państwa stanowią istotne wzmocnienie budżetu gminy.
  W Gminie wzrasta zapotrzebowanie na pomoc usługową, w tym dla osób powyżej 75 roku życia. W związku z powyższym Gmina wnioskuje o środki z Programu corocznie, także na 2023r.

   

  Czytaj Więcej o: Realizacja Programu rządowego „Opieka 75+”